29. januar 2018

Meddelelse Nr. 1126

Støvmasker reducerer antallet af husdyr-MRSA positive personer efter et staldbesøg

Der er meget lav risiko for at blive permanent bærer af husdyr-MRSA efter et staldbesøg. 24 timer efter et staldbesøg var 95 % husdyr-MRSA negative i en undersøgelse fra SEGES Svineproduktion. Støvmasker beskytter derudover effektivt mod at blive forurenet med husdyr-MRSA, hvis man besøger en svinestald.

Husdyr-MRSA findes primært bundet til støvpartikler, der hvirvles op og kan forurene næseslimhinden under et ophold i en MRSA-positiv svinestald. Da støvmasker beskytter brugeren mod forurening af støvpartikler, kan de således også beskytte mod husdyr-MRSA. 

Denne undersøgelse havde til formål at belyse, hvor mange personer der forurenes med husdyr-MRSA samt effekten af at bære støvmaske ved et kortvarigt ophold i en svinebesætning. Og undersøgelsen viser, at støvmasker giver en betydelig beskyttende effekt mod at blive forurenet med husdyr-MRSA.

Umiddelbart efter et besætningsbesøg var 38 ud af 61 (62 %) af de besøgende uden støvmaske positive for husdyr-MRSA, hvoraf kun fem (9 %) var positive dagen efter. Efter syv dage var kun én besøgende fortsat bærer af husdyr-MRSA, og vedkommende blev fundet negativ ved undersøgelse 14 dage efter besætningsbesøget.

Af de der havde båret støvmaske var 5 af 57 (9 %) positive umiddelbart efter besøget, og alle var negative dagen efter besætningsbesøget.

I alt deltog 118 landbrugsstuderende i undersøgelsen, hvor alle besøgte en svinestald i én time. De besøgende var delt ligeligt op i to grupper: én gruppe, hvor alle bar støvmasker (åndedrætsværn), og én gruppe, hvor ingen bar støvmasker. Begge grupper opholdt sig i samme staldafsnit og blev undersøgt i næsehulen før og umiddelbart efter besætningsbesøget samt på dag 1, 2 og 7 efter besøget.


Institution: SEGES Svineproduktion, Statens Serum Institut, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lotte Skade, Poul Bækbo, , Mikael Andersson, Øystein Angen

Udgivet: 29. januar 2018

Dyregruppe: Svin, Smågrise, Sohold

Fagområde: Sundhed