12. juli 2018

Meddelelse Nr. 1134

Effekt af ekstra protein eller frie aminosyrer i foder til slagtesvin

Ekstra lysin, methionin og treonin gav højere produktionsværdi svarende til seks procent højere dækningsbidrag (inkl. foderpris). 13 gram ekstra protein pr. FEsv gav 0,5 procentenhed mere kød, men – bortset fra UK-afregningen – stort set samme dækningsbidrag.

Effekten af et proteinniveau på 122 gram fordøjeligt protein pr. FEsv i forhold til 135 gram fordøjeligt protein pr. FEsv i pelleteret slagtesvinefoder blev undersøgt. Samtidig blev ekstra tilsætning af frie aminosyrer afprøvet.

Afprøvningen viste, at:

  • 13 gram ekstra protein (fra 122 til 135 gram fordøjeligt protein pr. FEsv) gav 0,5 procentenhed mere kød men lidt ringere dækningsbidrag, da foderprisen blev indregnet.
  • Ekstra tilsætning af frit lysin, methionin og treonin – uden at ændre niveauet af de øvrige essentielle aminosyrer – øgede produktionsværdien med seks til syv procent og medførte en væsentlig bedre foderudnyttelse, daglig tilvækst og kødprocent. Gevinsten herved svarede til cirka en procent højere dækningsbidrag, da foderprisen blev indregnet.
  • Der er en speciel effekt af proteinniveau på kødprocenten, som ikke kan forklares af indhold af begrænsende aminosyrer.

Det var ikke muligt at afgøre - på baggrund af nærværende afprøvning - om én eller begge af nedenstående teorier er forklaringen på den ekstra effekt af kun at tilsætte ekstra lysin og treonin, uden at de øvrige aminosyrer ”fulgte med op i dosis” i forhold til lysin:

  • Normen for nogle af de øvrige aminosyrer er sat for højt i forhold til lysin grundet forsigtighed og manglende forsøgsbaggrund, eller
  • Måske forsvinder frie aminosyrer (lysin og treonin) ved fermentering i grisens mave, før aminosyrerne når til tyndtarmen.

Resultatet af denne afprøvning er allerede indregnet i beslutningsgrundlaget bag Normer for Næringsstoffer, hvor de anbefalede protein- og aminosyreniveauer efterses hvert forår i forhold til nye forsøgsresultater og prisforudsætninger. Normerne for protein- og aminosyreniveauer sættes, så svineproducentens dækningsbidrag maksimeres, hvilket sker ved et lidt lavere indhold end det niveau, der giver maksimalt opnåelig daglig tilvækst, kødprocent eller foderudnyttelse. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jens Vinther, Per Tybirk, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 12. juli 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring