30. maj 2018

Meddelelse Nr. 1136

Økologisk avlsindeks 2018

De konventionelle og økologiske produktionsrammer er forskellige. Derfor er der udformet et nyt økologisk avlsindeks i såvel Duroc som Landrace og Yorkshire, så økologiske svineproducenter kan udnytte den eksisterende DanBred-genetik bedst muligt.

Ved anvendelse af sæd fra KS-orner baseret på det nye økologiske indeks vil den økologiske svineproducent kunne forvente at forbedre fodereffektivitet og kødprocent samt at reducere kuldstørrelsen.

Samlet set – og ved anvendelsen af det økologiske avlsindeks i alle tre racer – forventes effekten at være op til 0,8 færre pattegrise per kuld og 20,3 DKK mere pr. slagtesvin i forhold til det konventionelle avlsindeks.

Dette notat beskriver opdateringen af vægtningen af egenskaberne i det eksisterende økologiske avlsindeks for Landrace og Yorkshire samt vægtningen af egenskaberne i et nyt økologisk avlsindeks for Duroc:

  • Det økologiske avlsindeks for Landrace og Yorkshire KS-orner er møntet på hjemmeavl af sopolte, hvortil der anvendes renracet Landrace- og Yorkshire-sæd.
  • Det økologiske avlsindeks for Duroc KS-orner er møntet på produktionen af økologiske slagtesvin, hvor der hidtil normalt har været anvendt produktionssæd.
  • De økonomiske vægte for egenskaberne tilvækst 0-30 kg, tilvækst 30-100 kg, fodereffektivitet, kødprocent og slagtesvind beregnes baseret på profitligninger, hvor omkostninger og indtjening er beregnet vha. en bioøkonomisk simuleringsmodel, der simulerer en integreret økologisk svinebesætning.
  • De økonomiske vægte afspejler værdien i DKK per slagtesvin af en marginalændring i det avlsmæssige niveau for hver af egenskaberne for sig.
  • De økonomiske vægte for egenskaberne styrke og soholdbarhed er fastlagt med henblik på at fastholde det gennemsnitlige niveau hos KS-ornerne.
  • De økonomiske vægte for kuldstørrelse er fastlagt med henblik på at opnå en maksimal reduktion i kuldstørrelse ved anvendelsen af sæd fra KS-orner udvalgt efter det økologiske avlsindeks.
  • De økonomiske vægte for fodereffektivitet, kødprocent og kuldstørrelse er steget i forhold til i 2015. 

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Birgitte Ask, Bjarke Grove Poulsen

Udgivet: 30. maj 2018

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Avl og genetik