13. juli 2018

Meddelelse Nr. 1138

Danbred Duroc-orner med lavt androstenonindhold reducerer ornelugt hos afkommet

Androstenonindhold og sensorisk reaktion på ornelugt kan reduceres ved at anvende DanBred Duroc-orner, som er udvalgt med lavt androstenonindhold til produktion af hangrise.

Samlet viser resultaterne, at det er muligt at reducere androstenonindholdet og den sensoriske reaktion på ornelugt ved at anvende DanBred Duroc-orner udvalgt med lavt androstenonindhold til produktion af hangrise.

Løbning af søer med to grupper af Duroc-orner sorteret på baggrund af henholdsvis lavt og højt indhold af androstenon medførte signifikant forskel i androstenonindhold i spæk hos DLY-afkommet. Forskellen i androstenon i spæk fra Duroc-orner udvalgt for henholdsvis højt og lavt androstenon-niveau var 2,6 ppm. For afkom af disse Duroc-orner var forskellen i androstenon i spæk 1,1 ppm. Udvælgelse af Duroc-orner på basis af højt eller lavt indhold af androstenon i spæk påvirkede ikke skatolindholdet.

Effekten af fodring med og uden cikorie blev ligeledes undersøgt. Der var signifikant reduktion af skatolindholdet i spæk, selv om skatolniveauet var meget lavt i begge grupper. Cikorie gav ikke effekt på androstenon i spæk. Dette bekræfter tidligere resultater.

Sensoriske analyser viste, at ornelugt og -smag var relateret til androstenonindholdet, når skatolindholdet var lavt. I flæskesteg og ribben havde androstenon signifikant effekt på alle ornelugt/ -smags egenskaberne og havde større effekt på smag end på lugt.

Afprøvningen viste, at det er muligt på baggrund af avlsværdi og/eller analyse af androstenon i en biopsi at udvælge en gruppe Duroc-orner til produktion af hangrise med lavere indhold af androstenon, samt at fodring med fibre i form af cikorie kort tid inden slagtning reducerede skatolindholdet. Dermed kan frasortering for både skatol og androstenon reduceres. I en fremtidig produktion af hangrise med både sortering for skatol og androstenon kan udvælgelse af fædre med lavt androstenonindhold i kombination med fiberfodring blive en mulighed.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo, Ingela Hedebro Velander, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 13. juli 2018

Dyregruppe: Slagtesvin, Hangrise

Fagområde: Ernæring