4. september 2018

Meddelelse Nr. 1141

Superfoder: Samme tilvækst og lavere antibiotikaforbrug

En afprøvning gennemført af SEGES viste i en af to besætninger, at diarréhæmmende foder til smågrise havde samme effekt på tilvæksten og forekomsten af diarré som behandling med antibiotika.

En afprøvning gennemført i to smågrisebesætninger viste, at man i den ene besætning kunne opnå samme tilvækst for hele smågriseperioden og begrænse forekomsten af diarré ved brug af diarréhæmmende foder som ved at behandle med antibiotikum af typen doxycyklin. Derudover var der indikationer på, at antibiotikaforbruget blev reduceret ved anvendelse af diarréhæmmende foder umiddelbart efter fravænningsblandingen indeholdende medicinsk zink. 

Derimod medførte medicinering med colistin mod colidiarré få dage efter foderskift fra fravænningsblanding med medicinsk zink lavere daglig tilvækst hos grisene end ved behandling med doxycyklin. Dette var overraskende, idet colistin burde være blandt de mest effektive midler mod colidiarré. Strategisk behandling med colistin i hold, efter om det foregående hold i samme stald havde haft colidiarré, virkede ikke bedre end behandling ved tegn på diarré.

Siden afprøvningens gennemførelse er colistin udfaset.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Claus Hansen, Hanne Maribo, Nicolai Weber, Mai Britt Friis Nielsen, Ken Steen Pedersen, John Elmerdahl Olsen, Jens Peter Nielsen

Udgivet: 4. september 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed