1. november 2018

Meddelelse Nr. 1150

Aminosyretab i vådfoder

Tilsatte frie aminosyrer, lysin og treonin, tabes helt eller delvist ved fermentering i rørstrengene i almindelige vådfodringsanlæg. Tilsætning af 2 promille myresyre eliminerer tabet.

Tilsatte frie aminosyrer, lysin og treonin, tabes helt eller delvist ved fermentering i rørstrengene i almindelige vådfodringsanlæg. Til gengæld er tab af frit methionin, tryptofan og valin minimalt og uden praktisk betydning. Tabet af aminosyrer er ikke statistisk forskelligt i vådfoder fremstillet af melfoder eller pelleteret foder.

Tilsætning af 2 promille myresyre eliminerer tabet af frit lysin og treonin. Samtidig halveres produktionen af mælkesyre. Tilsætning af myresyre har en hurtig pH-sænkende effekt.

Tilsætning af 65 % valle tilførte vådfoderet 0,7 promille myresyre og reducerede tabet af frit lysin statistisk sikkert men gav til gengæld ikke en statistisk sikker reduktion af tabet af frit treonin.

Resultaterne kommer af et laboratorieforsøg med vådfoder, efterlignende almindeligt vådfoder med 50 % restmængde. Fermenteringen af vådfoderet er startet med podekulturer fra otte besætninger, herunder fire med pelleteret foder og fire med melfoder. Fermenteringen foregik ved 20 ºC. Der indgik i alt ti grupper med kombinationer af følgende behandlinger: podekultur fra besætninger med mel/piller, foder som mel/piller, med/uden 65 % valle konserveret med myresyre og med/uden 2 promille myresyre. Der var fire gentagelser pr. gruppe. Tørfoderet var tilsat ca. 6 g frit lysin, methionin, treonin, tryptofan og valin ekstra med henblik på at måle aminosyretab ved de forskellige behandlinger.


Institution: Den rullende Afprøvning, SEGES Svineproduktion

Forfatter: Else Vils, Anni Øyan Pedersen, Nuria Canibe

Udgivet: 1. november 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Søer

Fagområde: Ernæring