21. november 2018

Meddelelse Nr. 1154

Slagtesvin af Danbred Duroc vokser hurtigere end Pietrain-krydsninger

Den daglige tilvækst var 142 gram højere og kødindholdet i slagtekroppen var 2,0 % lavere i DanBred Duroc-krydsningerne sammenlignet med Pietrain-krydsningerne. Tilvækst inden slagtesvinestalden var 21 gram pr. dag højere for DanBred Duroc-krydsningerne.

Det er vigtigt for DanBreds kunder at producere slagtesvin med størst mulig økonomisk rentabilitet under dyrevelfærds- og miljømæssige optimale forhold. Formålet med denne afprøvning var at finde forskellen på slagtesvineegenskaber mellem den traditionelle DLY-krydsning (DanBred Duroc x LY) og krydsningskombinationen PLY (Pietrain x LY). 

Krydsningsgrise af de to racer blev produceret i en traditionel sobesætning med løbninger i perioden fra maj 2015 til januar 2017. Efter fravænning blev grisene overført til Forsøgsstation Grønhøj. 

I vækstperioden 35-110 kg gik forsøgsgrisene i stier med foderautomater med registrering af individuel foderoptagelse. I alt indgik 210 sogrise af hver krydsningskombination. 

Baseret på slagtevægten viste resultaterne, at DLY-krydsningerne voksede 142 g/dag mere end PLY-krydsningerne. Tilvæksten hos DLY-krydsninger var 1.059 g/dag, mens tilvæksten hos PLY-krydsninger var 917 g/dag. Kødindholdet i slagtekroppen var 2,0 % lavere i DLY- frem for PLY-krydsningerne. Kødindholdet i DLY og PLY var henholdsvis 61,8 % og 63,8 %. Beregnet ud fra levendevægt dagen før slagtning var foderudnyttelsen 0,14 FEsv/kg lavere for DLY sammenlignet med PLY, men på grund af større slagtesvind hos DLY var der ingen forskel i foderudnyttelsen mellem de to krydsninger, når foderudnyttelsen blev beregnet på baggrund af slagtevægt.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo, Bjarne Nielsen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 21. november 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring