18. december 2018

Meddelelse Nr. 1156

Benzoesyre hæmmer nedbrydning af frie aminosyrer i vådfoder

Tilsætning af benzoesyre i en dosering på 0,5 % eller 1 % af tørfoderet reducerede nedbrydning af frie aminosyrer i vådfoder. Benzoesyre hæmmede tilsyneladende også væksten af gær og dannelsen af mælkesyre under fermentering.

Tilsætning af benzoesyre i dosering på 0,5 % eller 1 % af tørfoder reducerede nedbrydning af frie aminosyrer i vådfoder, både målt på tabet af frit lysin, frit methionin og frit treonin. I vådfoder tilsat 1 % benzoesyre af tørfoderet var tabet af frit lysin statistisk sikkert mindre end i vådfoder tilsat 0,5 % benzoesyre af tørfoder. Uden tilsætning af benzoesyre var tab af frit lysin stigende over tid (0 til 8 timer efter opblanding), hvilket ikke var tilfældet for methionin og treonin. 

Otte timer efter opblanding med 50 % restmængde og tilsætning af henholdsvis 0, 0,5 og 1,0 % benzoesyre af tørfoder var tabet af frit lysin 72, 23 og 5 %. Tilsvarende var tab af frit methionin 21, 16 og 12 % og tab af frit treonin 27, 7 og 6 %. 

Tilsætning af 1 % benzoesyre af tørfoder halverede dannelsen af mælkesyre i vådfoder og resulterede i lidt højere pH efter fermentering. Tilsætning af 0,5 og 1 % benzoesyre af tørfoder benzoesyre hæmmede væksten af gær i vådfoder. 

Ovenstående er resultater fra et laboratorieforsøg med vådfoder, efterlignende almindeligt vådfoder med 50 % restmængde. Fermenteringen af vådfoderet blev startet med podekulturer fra fire slagtesvinebesætninger. Fermenteringen foregik ved 20 ºC. Forsøget var designet med tre grupper. Gruppe 1: vådfoder uden tilsat benzoesyre, gruppe 2: tilsat 0,5 % benzoesyre af tørfoder og gruppe 3: tilsat 1,0 % benzoesyre af tørfoder. Der var i alt 16 gentagelser pr. gruppe. Tørfoderet var tilsat ca. 5 g ekstra frit lysin, methionin og treonin med henblik på at måle aminosyretab ved de forskellige behandlinger.

Det er ikke økonomisk rentabelt at anvende benzoesyre i vådfoder alene for at undgå fermenteringstab af frie aminosyrer. Men hvis der af andre årsager anvendes benzoesyre i dosering 1 % benzoesyre af tørfoder, er det ikke nødvendigt at kompensere for tabet. Dette vil indgå i en kommende vejledning vedr. håndtering af aminosyretab i vådfoder.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Nuria Canibe, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 18. december 2018

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Ernæring