21. december 2018

Meddelelse Nr. 1158

Ekstra foder, fibre og protein øger ikke fødselsvægten eller pattegriseoverlevelsen

Konklusion

Tildeling af drægtighedsfoder med 103 gram fordøjeligt protein og 5,8 gram fordøjeligt lysin samt ekstra fibre påvirkede ikke grisenes fødselsvægt eller overlevelse i en veldrevet besætning med god huldstyring.

Når drægtige søer fodres efter SEGES Svineproduktions vejledninger for fodersammensætning og foderstrategi kunne fødselsvægt og pattegriseoverlevelse ikke forbedres ved at hæve den daglige forsyning med næringsstoffer i de sidste fire uger af drægtighedsperioden med:

  • Protein: 13 %
  • Lysin: 60 %
  • Opløselige fibre: 50 %
  • Uopløselige fibre: 20 %
  • Foderstyrke: 14 %

Afprøvningen blev gennemført i en besætning med elektronisk sofodring, som havde en ensartet og systematisk huldstyring, så spredningen i rygspæktykkelse ved faring var meget lav mellem søerne. Ekstra næringsstoffer i de sidste fire uger af drægtighedsperioden øgede foderomkostningerne, derfor kan det ikke anbefales i besætninger, som flytter søerne ind i farestalden fem dage før forventet faring, og har en ensartet og systematisk huldstyring. På baggrund af afprøvningen kan det dog ikke udelukkes, at besætninger med konkurrenceprægede fodringssystemer eller sen indsættelse i farestalden kan have effekt af øget næringsstoftildeling. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 21. december 2018

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring, Sundhed