31. december 2018

Meddelelse Nr. 1159

Simpel tørfoderautomat giver bedre produktionsværdi end en rørfoderautomat

Slagtesvin fodret ad libitum i en simpel tørfoderautomat uden vand i krybben, med vandkop som vandforsyning, gav en signifikant bedre produktionsværdi end slagtesvin fodret i en rørfoderautomat.

Slagtesvin fodret ad libitum med enten melfoder eller pelleteret foder havde en produktionsværdi pr. stiplads, der var henholdsvis 38 kr. og 28 kr. højere, når de blev fodret i en simpel tørfoderautomat sammenlignet med en rørfoderautomat. Forskellen i produktionsværdi skyldes primært en forbedring i foderudnyttelsen på 0,04 FEsv/kg for melfoder og 0,02 FEsv/kg for pelleteret foder, samt en forbedret kødprocent på 1,3 procentenhed for melfoder. Der blev ikke fundet forskelle i forekomsten af maveforandringer mellem de to automattyper. 

De simple foderautomater var med hovedadskillelser og uden vand i automaten. Rørfodringsautomater var med vandforsyning i automaten og uden hovedadskillelse. Der var supplerende vandforsyning i alle stier uanset foderautomattype. 

Ved melfoder var det især galtgrisene, der opnåede en højere produktionsværdi ved den simple tørfoderautomat. Derfor kan det være en mulighed at fodre galte via denne automat for at bremse foderoptaget og dermed opnå en højere kødprocent og et bedre dækningsbidrag, mens sogrisene stadig kan fodres via rørfoderautomater.

Der blev udtaget maver fra 100 galtgrise fra hver automattype for at undersøge, hvorvidt typen af foderautomat havde en effekt på forekomsten af maveforandringer. Typen af automat viste ingen effekt på forekomsten af maveforandringer, hverken ved melfoder eller pelleteret foder.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Tina Sørensen, Julie Krogsdahl, Annette Lykke Voergaard

Udgivet: 31. december 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Stalde og Produktionssystemer