31. december 2018

Meddelelse Nr. 1160

Test af Danbred Duroc og Pietrain som farrace til smågrise og slagtesvin

DanBred Duroc krydsninger (DLY) af sogrise og galte havde højere daglig tilvækst og bedre foderudnyttelse end krydsninger af Pietrain (PLY). DLY havde lavere kødprocent end PLY.

Denne meddelelse er én af flere delrapporteringer af et samlet projekt, hvor målet var at skabe et grundlag for, at svineproducenterne kunne beregne, om det er mest økonomisk fordelagtigt at producere DLY- i forhold til PLY-krydsninger.

Resultaterne omfatter to smågrise- og tre slagtesvinebesætninger, hvor der blev produceret so- og galtgrise med enten en DanBred Duroc (DLY)- eller en German Pietrain (PLY)-orne som far til krydsningsafkom født af LY-søer. 

So- og galtgrise af DLY-krydsninger havde gennemsnitligt højere daglig tilvækst (143-165 g/dag ved ad libitum fodring og 88 g/dag ved restriktiv fodring) og bedre foderudnyttelse (-0,04 til -0,07) end PLY-krydsninger. Derimod har DLY-krydsninger gennemsnitligt lavere kødprocent end PLY-krydsninger 
(-1,6 til -1,5 % ved ad libitum fodring / -1,2 % ved restriktiv fodring). Overordnet var der ikke entydige resultater med hensyn til dødelighed i de tre slagtesvinebesætninger. I den ene besætning var dødeligheden højest hos PLY, i den anden hos DLY og i den tredje var der ikke forskel. Der var ikke forskel i summen af døde og udsatte i nogle af de tre slagtesvinebesætninger.

Der blev udtaget en stikprøve af smågrisene - udvalgt tilfældigt - i de to sobesætninger, og smågrisene blev individuelt mærket og vejet. I den ene sobesætning voksede DLY-smågrisene 29 g hurtigere pr. dag end PLY-smågrisene, mens der ikke var forskel i smågrisenes tilvækst i den anden sobesætning.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 31. december 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Avl og genetik