4. februar 2019

Meddelelse Nr. 1162

Kvantitativ pcr kan være et godt supplement til påvisning af cytomegalovirus-infektion

Næsesvaberprøver undersøgt ved kvantitativ PCR er værdifulde i forhold til diagnostik af Porcint Cytomegalovirus-infektion på levende smågrise og kan i vid udtrækning erstatte histologi af næseslimhinde fra obducerede dyr.

Undersøgelse på levende grise kan erstatte omkostningstung histologi fra næseslimhinden når Cytomegalovirus skal påvises.  Metoden er en Real-time kvantitativ PCR (qPCR) på næsesvaberprøver til rutinemæssige diagnostik af PCMV-infektion.

Porcint Cytomegalovirus (PCMV) er et virus, der giver infektion i næseslimhinden og bliver ofte betegnet ’snotsyge’. Virusset har været kendt siden midten af forrige århundrede, og den er vidt udbredt, både mellem og inden for besætninger.

Der findes ingen behandling eller vaccine mod PCMV, hvorfor den eneste måde at undgå virusset på er ved at undgå smitte, f.eks. ved at sikre overførsel af antistoffer til pattegrisene via råmælk. Den økonomiske betydning af PCMV er usikker, men det vides, at virusset kan forværre symptomerne fra andre sygdomme, f.eks. influenza.

PCMV-infektioner er traditionelt set blevet diagnosticeret ved histologi af vævet i næseslimhinden, hvor det er muligt at observere virus inde i næseslimhindens celler hos et smittet dyr. Histologisk diagnostik kan kun udføres på døde dyr, og derfor har PCR på slim fra næsesvaber været brugt som en alternativ metode til at diagnosticere PCMV på levende dyr. Hvorvidt denne metode er sammenlignelig med histologi, har indtil nu været uvist.

På baggrund af ovenstående har dette studie undersøgt sammenhængen mellem histologi og qPCR til diagnostik af PCMV på 46 grise mistænkt for PCMV. Det var muligt at konkludere, at der er god sammenhæng mellem de to metoder, hvis der benyttes et cut-off på mellem 5,83log10 og 7,16log10 viruskopier pr. ml på den kvantitative PCR.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lola Kathe Tolstrup, Svend Haugegaard, Lars Erik Larsen, Charlotte Kristiane Hjulsager, Tim K. Jensen, Mette Sif Hansen, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 4. februar 2019

Dyregruppe: Svin

Fagområde: Sundhed/Veterinært