8. februar 2019

Meddelelse Nr. 1163

Duroc og Pietrain-krydsninger: Hangriselugt og slagtesvind

DLY-hangrise havde lavere skatolindhold i spæk end PLY-hangrise, mens PLY-hangrise havde lavest androstenonindhold. Slagtesvindet var højest for DLY-krydsninger, uanset om grisene blev tildelt våd- eller tørfoder.

Denne meddelelse afrapporterer resultater for slagtesvind og ornelugt i hangrise målt på en stikprøve af afkom af DanBred Duroc- eller German Pietrain-orner/fædre krydset med DanBred LY-søer.

Der blev fundet følgende forskelle mellem henholdsvis DLY- og PLY-krydsninger, som kan have betydning for afregningen:

  • DLY-hangrise havde lavere indhold af skatol i spæk og tendens til lavere frasortering end PLY-hangrise. Til gengæld havde PLY-hangrise lavere androstenonindhold i spæk (der er i dag ikke en vedtaget sorteringsgrænse for androstenon)
  • DLY- krydsninger havde et større slagtesvind end PLY- krydsninger, uanset fodringsmetode.

Resultaterne i denne meddelelse er en delmængde fra et større forsøg, hvor produktivitetsforskelle mellem at anvende DanBred Duroc- eller German-Pietrain-orner blev undersøgt. Resultaterne for produktivitet er rapporteret separat [6, 7]. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Maribo, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 8. februar 2019

Dyregruppe: Slagtesvin