14. maj 2019

Meddelelse Nr. 1165

Danbred Duroc-orner øger overlevelsen hos afkommet i forhold til Pietrain-orner

Når der benyttes DanBred Duroc-orner, fravænnes der 0,4 grise mere pr. kuld end hvis der benyttes Pietrain. Dette skyldes en højere overlevelse blandt afkommet fra DanBred Duroc.

Søer insemineret med DanBred Duroc sæd fravænner 0,4 grise mere pr. kuld end søer insemineret med Pietrain sæd. Denne forskel skyldes en højere overlevelse blandt afkommet af DanBred Duroc-ornerne. Pietrain-orner havde højest frugtbarhed og 0,5 flere totalfødte grise pr. kuld, men allerede få dage efter fødsel var denne forskel elimineret, og dag 21 var der flere levende afkom efter DanBred Duroc.

I to besætninger blev der i alt produceret 1.823 DanBred Duroc krydsningskuld og 1.705 Pietrain krydsningskuld. Der indgik 1.194 søer fra den ene besætning og 966 søer fra den anden besætning.

Formålet med afprøvningen var at undersøge frugtbarheden og afkommets overlevelse hos henholdsvis DanBred Duroc og tyske Pietrain. Alle 68 Pietrain-orner blev indkøbt i Tyskland og opstaldet på KS station Hatting-Viborg under produktion af sæddoserne.DanBred Duroc-ornerne stod på samme ornestation og sæddoser fra begge orneracer blev produceret efter samme standard. Alle søer blev renløbet med sæd fra samme orne, så afkommets afstamning var kendt.

Registreringer af totalfødte og døde grise indtil dag 21 blev foretaget af personalet i besætningerne. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Marie Louise Pedersen, Bjarne Nielsen, Ingela Hedebro Velander, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 14. maj 2019

Dyregruppe: Orner, Søer, Pattegrise