23. august 2019

Meddelelse Nr. 1174

Hestebønner til søer

Foder med 15 % hestebønner til søer i hele cyklus gav flere fødte grise pr. kuld og samme faringsprocent og kuldtilvækst. Hestebønner (Fuego) kan indgå med 15 % i sofoder.

15 % hestebønner i foderblandinger til søer i hele cyklus gav et signifikant højere antal totalfødte grise (0,45 flere grise pr. kuld). Dette blev underbygget af en tendens til flere levendefødte (0,26 flere grise pr. kuld) men også et signifikant højere antal dødfødte i hestebønne-gruppen (0,19 flere grise pr. kuld). Der var ikke forskel i søernes faringsprocent eller mælkeydelse udtrykt ved kuldtilvækst.

Søerne, der fik 15 % hestebønner, fødte 19,7 totalfødte grise pr. kuld, hvoraf de 18,1 var levendefødte og 1,6 dødfødte. De havde en faringsprocent på 91,1 og der indgik 1.511 faringer i opgørelsen. Kuldtilvækst fra kuldudjævning til fravænning ved 29 dage var 3,0 kg pr. dag og blev bestemt på baggrund af 130 standardiserede kuld. 

Afprøvningen blev gennemført i en besætning med 1.200 søer over en periode på 22 måneder. 
Der var ikke forskel på antal søer, der fik fødselshjælp og behandling for MMA i forbindelse med faring. Det samme gjaldt for antal udsatte søer, sodødelighed og afgangsårsager i de to grupper.

De 15 % hestebønner erstattede 6-7 % sojaskrå og 8-9 % korn/hvedeklid i foderblandingerne, som desuden var justeret med frie aminosyrer og mineraler, så de overholdte gældende normer. 

Resultaterne fra denne afprøvning danner grundlag for at ændre den vejledende iblandingsprocent af hestebønner til søer til maksimalt 15 % (Fuego) af foderblandingerne. Selv om Fuego er en brogetblomstret sort, som indeholder tanniner, har flere fodringsforsøg nu vist, at Fuego ikke har negative konsekvenser for produktiviteten, når der anvendes op til 15 % i foder til søer og op til 20 % i foder til grise i vækst. 

Der bør ved introduktionen af nye hestebønnesorter fortsat være fokus på tanninindholdet. Forskellige analysemetoder for kondenserede tanniner resulterer i usammenlignelige resultater, og nye sorters indhold af kondenserede tanniner bør derfor sammenlignes med Fuegos indhold målt med samme analysemetode. Det kan ikke udelukkes, at højere niveauer af kondenserede tanniner end i Fuego kan have negative effekter på produktiviteten.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Julie Krogsdahl

Udgivet: 23. august 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring