14. november 2019

Meddelelse Nr. 1186

Probiotika mod fravænningsdiarré

Den anvendte probiotika-cocktail, der blev givet dagligt til både søerne i farestalden, til pattegrisene og til smågrisene som eneste virkemiddel, har ikke har været effektiv nok til at forebygge fravænningsdiarré i en besætning uden brug af medicinsk zink og med høj forekomst af diarre.

Afprøvningen viste, at den valgte cocktail af tre probiotiske bakteriestammer i den anvendte mængde ikke var i stand til at forebygge E.coli-fravænningsdiarré hos smågrise, der ikke fik medicinsk zink i fravænningsfoderet. Forekomsten af diarré og derved brug af antibiotika til behandling af de diarrésyge grise samt den daglige tilvækst og dødelighed var upåvirket af den probiotiske cocktail. Konklusionen lyder derfor, at den anvendte probiotika-cocktail som eneste virkemiddel ikke har været effektiv nok til at forebygge fravænningsdiarré i en besætning med tydelige fravænningsdiarréproblemer i en situation, hvor grisene ikke fik medicinsk zink i fravænningsfoderet.

Da brugen af medicinsk zink, som anvendes til forebyggelse af fravænningsdiarré, skal udfases senest i 2022, samt at antibiotikaforbruget samtidigt skal nedsættes, er der behov for at finde alternative produktionsmetoder. Brugen af probiotika kan muligvis indgå som hel eller delvis erstatning for medicinsk zink, ikke mindst da der sker en stor indsats for at udvikle nye og effektive probiotiske bakteriestammer.
I samarbejde med firmaet Chr. Hansen er der derfor foretaget en afprøvning af en cocktail af nye probiotiske stammer sammen med det markedsførte produkt LACTIFERM ®. 

Afprøvningen er gennemført i en so- og smågrisebesætning med et kendt diarréproblem omkring fravænning forårsaget af E.coli-bakterier. Probiotika-cocktailen blev dagligt tildelt både søer og pattegrise i farestalden samt smågrisene i de første fem uger i smågrisestalden, hvor afprøvningen blev afsluttet. Effekten blev primært målt på omfanget af antibiotikabehandlinger blandt smågrisene. Der indgik godt 7.000 grise i afprøvningen fordelt på 211 stier – den ene halvdel fik probiotika, og den anden halvdel tjente som kontrol. Ingen af grisene i afprøvningen fik medicinsk zink i fravænningsfoderet.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Tina Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen, Poul Bækbo

Udgivet: 14. november 2019

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed