6. december 2019

Meddelelse Nr. 1192

Sædfortynderne EDTA og TRIXcell+ giver samme reproduktionsresultater

Produktionssæd fortyndet med EDTA eller TRIXcell+ giver samme kuldstørrelse og faringsprocent, når det bruges indenfor 3 dage efter produktion. Anvendes TRIXcell+ 5-7 dage efter produktion koster det 0,3 gris pr. kuld, mens faringsprocenten ikke påvirkes.

Denne afprøvning viste, at EDTA og TRIXcell+ kan anvendes til at fortynde produktionssæd og at det giver samme reproduktionsresultater, når sæddoserne anvendes indenfor 3 dage efter produktion. Anvendes sæddoser fortyndet med TRIXcell+ 5-7 dage efter produktion, falder kuldstørrelsen med 0,3 gris pr. kuld, så det kan ikke anbefales.

Sædanalyserne viste, at TRIXcell+ havde en statistisk sikker bedre motilitet på de enkelte måledage end EDTA. Motiliteten på dag 5 og 7 for TRIXcell+ var også statistisk sikkert bedre end motiliteten på dag 3 for EDTA. Denne sikrer forskel i motiliteten resulterede ikke i bedre reproduktionsresultater i den gennemførte besætningsafprøvning.

Afprøvningen blev gennemført i tre besætninger og omfattede i alt 7.308 løbninger med Duroc-produktionssæd. Produktionssæd er en blanding af ejakulater fra op til 10 orner, derfor kan resultaterne ikke overføres til navnesæddoser fra enkeltorner.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 6. december 2019

Dyregruppe: Orner

Fagområde: Reproduktion