31. januar 2020

Meddelelse Nr. 1195

Fosfor til slagtesvin med lavt foderforbrug

I to besætninger med lavt foderforbrug var det muligt at reducere fordøjeligt fosfor/FEsv til henholdsvis 2,1 og 2,3 g uden påvirkning af produktionsresultaterne, når der blev tilsat 300 % fytase.

I to slagtesvinebesætninger med foderforbrug under landsgennemsnittet blev der ikke fundet forskel på produktivitet og sundhed mellem kontrolfoder med ”højt” indhold af fordøjeligt fosfor og forsøgsfoder med 0,3-0,4 g lavere indhold af fordøjeligt fosfor pr. FEsv. I afprøvningen blev der tilsat 300 % fytase, hvilket er en forudsætning for at kunne reducere fosforindholdet med ca. 10 %. 

Begge besætninger havde et foderforbrug, der lå under 2,7 FEsv/kg tilvækst. Til trods for dette gav det lave indhold af fosfor i foderet ikke nedgang i produktivitet. Dermed svarer resultaterne til tidligere afprøvninger [1],[2], hvor der heller ikke var negativ effekt af reduceret fosfor. 

Fosforindholdet i urinen var i forsøgsgruppen markant lavere end i kontrolgruppen i begge besætninger. Så indholdet af fosfor i foderet afspejles tydeligt i fosforkoncentrationen i urinen. Det var ikke muligt i denne afprøvning at finde en minimumsgrænse for fosfor i urinen, da produktionsresultaterne ikke var negativt påvirket af foderets reducerede fosforindhold.

Den nuværende norm er 2,4 g fordøjeligt fosfor/FEsv for besætninger med et foderforbrug under 2,7 FEsv/kg tilvækst. På basis af afprøvningens resultater vil fosfornomen blive revurderet i foråret 2020.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Per Tybirk, Julie Krogsdahl

Udgivet: 31. januar 2020

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring