13. marts 2020

Meddelelse Nr. 1197

Udnyt potentialet: Søer kan passe 15 grise

Ved 15 grise i kuldet ved kuldudjævning var der ikke forskel i antal grise eller kuldvægt dag 21 mellem kuld ved søer med 15 patter og kuld ved søer med 14 patter ved indsættelse i farestald. I gennemsnit havde søerne 14 grise, som vejede 6,5 kg dag 21.

Ved søer med henholdsvis 14 eller 15 patter blev der ikke fundet forskel (P=0,61) i antal fravænnede per fravænning eller kuldvægt dag 21 (D21) (P=0,31), når alle søer havde 15 grise ved start af forsøg (dag 0=D0). Pattegrisene var i gennemsnit tre dage gamle dag 0.

På baggrund af resultaterne fra afprøvningen anbefales det, at søer, uanset om de har 14 eller 15 patter, kan kuldudjævnes til 15 grise. Ved at søerne passer flere grise, falder behovet for ammesøer. Dermed reducerer man samtidig flytning og sammenblanding af grise, og der kan opnås en højere fravænningsalder. Samlet vil det kunne øge pattegrisenes vægt og tarmfunktion ved fravænning.

Dag 21 passede søerne i afprøvningen i gennemsnit 14 grise med gennemsnitlig vægt på 6,5 k/gris. Ved søer med 15 patter og 14 grise dag 21 var kuldvægten 92,4 kg dag 21, og den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst var 3,3 kg/dag fra dag 0-21. Ved søer med 14 patter og 14 grise dag 21 var kuldvægten 90,7 kg, og den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst var 3,3 kg/dag fra dag 0-21.

Der var mindst 13 grise i 97 procent af kuldene dag 21, hvilket var flere grise, end der ses i mange andre produktionsbesætninger (11,5-12,5 fravænnede/fravænning). Der indgik 73 søer med 15 patter, hvoraf 34 søer havde 14 grise dag 21, og 30 søer havde 15 grise dag 21. Ligeledes indgik 73 søer med 14 patter dag 0, heraf havde de 33 af søerne 14 grise dag 21, og 24 søer havde 15 grise dag 21. Den gennemsnitlige daglige kuldtilvækst, pattegrisenes gennemsnitlige daglige tilvækst og den gennemsnitlige fravænningsvægt var ikke signifikant forskellige hos søer med henholdsvis 15 og 14 funktionelle patter.

Forsøget blev gennemført i en produktionsbesætning med cirka 600 årssøer og cirka 20 totalfødte grise per kuld. I farestalden var søerne opstaldet i kassestier. Besætningens målsætning var, at deres søer fravænnede mindst 13 grise. Besætningens normale praksis og fokus var ensartede rutiner og opsyn alle ugens syv dage herunder, at der skulle være ro i kuldene efter kuldudjævning, så der ikke blev flyttet pattegrise unødigt. 

I afprøvningen indgik søer fra 16 ugehold, hvor der i alt blev indsat 73 søer med 15 patter og 73 søer med 14 patter i afprøvningen. Ved kuldudjævning blev pattegrise, som blev vurderet til at veje cirka 900 gram og nedefter, flyttet til mindste-amme, og de indgik således ikke i afprøvningen. Søerne blev fodret tre gange dagligt. Pattegrisene blev tildelt tørfoder. Der blev ikke tildelt supplerende mælk.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Vivi Aarestrup Moustsen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 13. marts 2020

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Management