10. september 2020

Meddelelse Nr. 1207

National screening af mavesår hos søer

Den nationale screening af mavesår hos søer blev gennemført i 2017-2019 og omfattede alle danske besætninger med over 200 søer. Resultatet blev, at kun 34 besætninger, 3 % af de sobesætninger som havde fået vurderet 20 tilfældigt udtagende somaver, havde så mange søer med mavesår, at de blev pålagt at udarbejde en handlingsplan. Den forventede andel af handlingsplaner var 25 %, så det kan derfor konkluderes, at mavesårssundheden er forbedret siden 2013.

Der var kun 34 besætninger, 3 % af de sobesætninger som havde fået vurderet 20 tilfældigt udtagende somaver, som havde så mange søer med alvorlige mavesår, at de blev pålagt at udarbejde en handlingsplan mod de forventede 25 %. Det var konklusionen efter gennemførsel af den nationale screening af mavesår hos søer i 2017-2019.

Der blev i alt indsamlet 23.266 somaver fra 1.311 besætninger i løbet af de 3 år. Alle maver blev vurderet på Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup. I alt havde 1.037 besætninger fået udtaget 20 somaver og afsluttet undersøgelsen. Resten af de påbegyndte besætninger, 274, havde under 20 somaver udtaget.

I alt havde 21 % af søerne et mavesårsindex på 7-10. I undersøgelsen fra 2013 havde 37 % af søerne et mavesårsindex på 7-10. De danske svineproducenter har altså formået at reducere andelen af søer med udtalte mavesårsforandringer med 16 procentpoint, hvilket er en reduktion på 43 %.

På baggrund af den nationale screening for mavesår kan det konkluderes, at mavesårssundheden hos søer er forbedret siden 2013.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lola Kathe Tolstrup, Kasper Pedersen, Svend Haugegaard, Annette Sønderholm Juhl, Christian Fink Hansen

Udgivet: 10. september 2020

Fagområde: Veterinært