30. september 2020

Meddelelse Nr. 1209

Små pattegrise skal hjælpes allerede ved faring

Konklusion

Tildeling af varme og glukose til de små pattegrise 6-7 timer efter endt faring må anses at være for sent. Fokus skal således rettes mod at sikre de små pattegrise råmælk og varme lige så snart de er født.

Glukose i munden eller opvarmning i fodervogn forbedrer ikke små pattegrises overlevelse, når det først sker 6-7 timer efter faringen er afsluttet. Tildeling af glukose medførte en lavere overlevelse sammenlignet med pattegrise, som ikke fik glukose.

Små pattegrise blev opsamlet ved en mindsteamme 6-7 timer efter afsluttet faring. De blev tildelt glukose og/eller blev opvarmet i 45 min. inden de blev sat til en mindsteamme. Dette gav ikke højere overlevelse i forhold til pattegrise, som blot ventede i en kold fodervogn i 45 min., inden de kom til samme mindsteamme. De pattegrise, som blev tildelt glukose, havde en signifikant lavere overlevelse.

Afprøvningen støtter op om, at der skal sættes ind allerede under faringen, hvis pattegrisene skal hjælpes. Venter man med at gribe ind, til faringen er slut, er det for sent og man risikerer endda at skade pattegrisene.

I afprøvningen indgik 524 pattegrise, som vejede 800 gram eller mindre. Pattegrisene kom fra kuld, hvor faringen i gennemsnit var afsluttet indenfor de sidste 6 til 7 timer. Gennemsnittet dækker over en variation, hvor nogle grise kom fra kuld, der var 2 timer efter faring, mens andre grise kom fra kuld, der var 16 timer efter endt faring. Pattegrisene blev vejet og fik målt blodsukker og rektaltemperatur. Efterfølgende blev pattegrisene fordelt i en af fire grupper, hvor de blev tildelt: 1) varme i 45 min. og glukose, 2) varme i 45 min. og ingen glukose, 3) ingen varme i 45 min. og glukose, 4) ingen varme i 45 min. og ingen glukose (kontrol). Pattegrisene i gruppe 1 og 3 blev tildelt 2 ml 43 %-glukoseopløsning i munden (svarende til 0,86 gram rent druesukker). Pattegrisene i gruppe 2 og 4 fik ikke glukose. Pattegrisene i gruppe 1 og 2 blev samlet i en opvarmet fodervogn (opvarmet til 33-35 °C). Pattegrisene i gruppe 3 og 4 blev samlet i en åben fodervogn uden varme. Efter 45 min. blev pattegrisene sat til en mindsteamme. To timer efter første behandling blev alle pattegrisenes rektaltemperatur målt og pattegrisene i gruppe 1 og 3 fik samme dosis glukose igen. Frem til pattegrisene var 21-23 dage blev behandlinger af pattegrise og so, flytning af pattegrise, samt døde pattegrise registreret med dato og årsag. Ved afprøvningens afslutning 21-23 dage efter faring blev pattegrisene vejet ud af forsøget.

Opvarmning i 45 min. havde ingen effekt på pattegrisenes overlevelse (P=0,50). De pattegrise, som fik glukose, havde en lavere overlevelse (59 % vs. 67 % overlevelse; P=0,006), end de pattegrise, som ikke fik glukose. Der var ingen forskel imellem grupperne på, hvornår pattegrisene døde. To timer efter første behandling havde de pattegrise, som blev opvarmet eller fik glukose, en højere rektaltemperatur, sammenlignet med de pattegrise, som ikke blev opvarmet (P=0,005) eller som ikke fik glukose (P=0,001).


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Trine Friis Pedersen, Dorthe Poulsgård, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 30. september 2020

Dyregruppe: Diegivende søer, Pattegrise

Fagområde: Management