3. november 2020

Meddelelse Nr. 1212

Mineralske foderblandinger 2019-2020

I en kontrolrunde af fire mineralske foderblandinger var der samlet set ingen forskel, hvad angår kvaliteten af mineralfoder. I kontrollen indgik firmaerne Vilofoss, Vilomix, Nutrimin og Vestjyllands Andel med i alt 60 mineralfoderprøver indsamlet i perioden september 2019 – januar 2020.

En kontrolrunde af 60 mineralblandinger fra firmaerne Nutrimin, Vestjyllands Andel, Vilomix og Vilofoss indsamlet hos svineproducenter blev gennemført i perioden september 2019 – januar 2020. Overensstemmelsen mellem henholdsvis analyserede og deklarerede værdier må samlet set betegnes som tilfredsstillende hos alle fire producenter.

Afvigelserne, når der kigges på de enkelte foderprøver på frit methionin, frit lysin eller fosfor, var ikke større end den samlede tolerance, der er tilladt ifølge Foderstoflovgivningen. 

Der var fem tilfælde af underindhold på calcium, som var større end tilladt og tre tilfælde af for stort underindhold af fytase. Som gennemsnit af 15 foderprøver blev der fundet et statistisk sikkert lavere indhold af frit methionin i mineralfoder fra Nutrimin end deklareret. Udover dette var der ingen forskel mellem firmaernes evne til at ramme det lovede niveau.

Kontrolrunden blev gennemført, ved at de i alt 60 mineralfoderprøver blev indsamlet i besætningerne uden firmaernes vidende. Ved prøveudtagelsen blev en hel big-bag med mineralfoder sendt igennem en transportabel prøveneddeler for at udtage prøver, der var repræsentative for hele denne big-bags indhold.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 3. november 2020

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin, Søer

Fagområde: Ernæring