16. marts 2021

Meddelelse Nr. 1226

Betydningen af ekstra ædepladser og halm for tilvæksten og risiko for halebid hos smågrise

Den daglige tilvækst steg med 30 g/gris ved fordobling af ædepladser til smågrise. Etablering af ekstra ædepladser eller ekstra tildeling af halm på gulvet påvirkede ikke forekomsten af stier med halebidsudbrud.

Ekstra ædepladser eller to daglige tildelinger af en lille mængde halm på gulvet kunne ikke sænke forekomsten af halebidsudbrud i smågrisestier, hvor grisene havde ad libitum adgang til foder og permanent adgang til halm i en halmhæk. 

I stier med halebidsudbrud blev et reb uden knuder ophængt midt i stien. Ved afgang fra smågrisestalden havde 5,3 pct. af grisene mistet noget af halen som følge af halebid. I stier med ekstra ædepladser var den daglige tilvækst højere end i kontrolstier svarende til 30 g per dag (P<0,001). Den højere tilvækst i stier med ekstra ædepladser var uafhængig af grisenes vægt ved fravænning (små, mellem eller store).

Afprøvningen blev gennemført i en smågrisebesætning, hvor grisene blev fodret med tørfoder via en rørfodringsautomat. I kontrol- og halmgruppen blev grisene fodret via en dobbelt foderautomat placeret i stiadskillelsen. I gruppen med ekstra ædepladser blev antallet af ædepladser fordoblet ved at indsætte en ekstra foderautomat i stien. I kontrolstierne og i stierne med ekstra tildeling af halm blev 34 grise indsat per sti, og i stierne med ekstra ædepladser blev 33 grise indsat per sti svarende til det antal grise, der måtte gå i stien ved 30 kg. 

Adfærdsobservationer viste, at der stod flere grise ved krybben i stierne med den ekstra foderautomat sammenlignet med kontrol- og halmgruppen (P<0,001), og at der stod færre grise i kø til foderautomaten i stierne med de ekstra ædepladser (P<0,001).

Samlet set peger resultaterne på, at ekstra ædepladser og tildeling af halm på gulvet i stier med permanent adgang til halm i en halmhæk ikke reducerer forekomsten af stier med halebidsudbrud, og at der potentielt er et uudnyttet vækstpotentiale ved smågrisene jf. den højere tilvækst i stier med ekstra ædepladser. I mange besætninger skal væsentlig flere grise deles om en ædeplads, end det var tilfældet i kontrolgruppen, hvorfor der potentielt forventes en endnu større effekt af at etablere ekstra ædepladser på den daglige tilvækst i disse besætninger. Fremtidige afprøvninger skal fastlægge det produktionsmæssige optimale antal ædepladser per gris ved at inkludere foderudnyttelsen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Helle Pelant Lahrmann , Clara Nyegaard-Signori

Udgivet: 16. marts 2021

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Management, Sundhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.