15. april 2021

Meddelelse Nr. 1229

Produktivitet hos smågrise behandlet for diarré

Antibiotikabehandlede diarrégrise havde højere tilvækst og marginalt bedre foderudnyttelse end ubehandlede grise, der ikke havde diarré. Antibiotikabehandling gav samme produktivitet hos diarrégrise, uafhængigt af, om der hos disse blev påvist diarréfremkaldende bakterier eller ej.

Denne meddelelse bygger på resultaterne fra to afprøvninger, der blev gennemført med brug af foderblandinger med reduceret proteinniveau til smågrise. Stibundsprøver blev udtaget i smågrisestier på dagen, hvor der opstod behov for stivis behandling mod diarré.

Grise fra stier, der blev behandlet for diarré, havde et marginalt, men dog signifikant lavere foderforbrug i perioden 6-30 kg end grise fra stier, der ikke blev behandlet. Den daglige tilvækst var desuden højere i samme periode fra 6-30 kg. 

Produktiviteten var ikke forskellig i stierne med grise, der blev behandlet for diarré, uanset om der ved laboratorieanalyse af stibundsprøver blev fundet diarréfremkaldende bakterier eller ej.

Produktionsresultaterne for de to afprøvninger blev slået sammen til én analyse og sammenlignet ved først at kigge på behandlede versus ubehandlede stier. Derefter blev de stier, der var behandlingskrævende for diarré, sammenlignet og analyseret for at undersøge konsekvensen ved antibiotikabehandling, afhængigt af fund af diarréfremkaldende Lawsonia intracellularis, Brachyspira pilosicoli og E. coli F4 / F18. 

Afprøvningerne, der ligger til grund for denne meddelelse, blev udført på SEGES Forsøgsstation Grønhøj. Det kan forventes, at andre besætninger har forskellige sygdomsbilleder, hvorfor resultaterne fra disse afprøvninger ikke direkte kan overføres til andre produktioner.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Sabine Stoltenberg Grove, Niels Jørgen Kjeldsen, Poul Bækbo, Julie Krogsdahl

Udgivet: 15. april 2021

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring