27. april 2021

Meddelelse Nr. 1230

Tonsiller positive for PRRS-virus i måneder efter PRRS-vaccination

På trods af, at kun få unge orner var PRRS-virus positive i spyt- og blodprøver, kunne der påvises PRRS-virus i tonsillerne i 23 ud af 23 orner 14-18 uger efter vaccination. Blodprøver fra ældre orner på en PRRS-seropositiv ornestation med salgsstop viste, at 20 % af 287 orner ikke havde målbare PRRS-antistoffer i blodet. Ud af 63 slagtede ældre orner havde tre PRRS-virus positive tonsiller på trods af, at de var PRRS-virus negative i blod. Ved at sammenholde resultatet fra sekventering af PRRS-virus og kendskab til forløbet på hhv. Bøgildgård og ornestationen, er det mest sandsynligt, at der var tale om to forskellige forløb. Det PRRS-virus, som blev isoleret fra Bøgildgårdornerne, stammer fra PRRS-vaccinationen af ornerne, og det PRRS-virus, som blev isoleret fra ornestationen, stammer fra en introduktion af et PRRS-virus til ornestationen.

Der kunne påvises PRRS-virus i tonsillerne i 23 ud af 23 yngre orner 14-18 uger efter PRRS-vaccination. Hos ældre orner var det langt færre, der var positive for PRRS-virus i tonsillerne. Ud af 63 ældre orner, som var PRRS-virus negative i blod, kunne der påvise PRRS-virus i tonsillerne fra tre orner. 

Materialet stammer fra unge orner på Bøgildgård og ældre orner på en PRRS-seropositiv ornestation. De unge orner var vaccineret mod PRRS ved en alder på 4-5 uger. De ældre orner på ornestationen var enten vaccineret ved 4-5 ugers alderen (hvis de var ankommet via karantæne fra Bøgildgård) eller ved 5-5,5 måneders alderen (hvis de var ankommet via karantæne fra en avlsbesætning). På Bøgildgård blev der ved første prøveudtagning udtaget spytprøver fra 40 stier. Ugen efter blev der udtaget nye spytprøver samt blodprøver fra alle orner i PRRS-virus positive stier ved første prøvetagning, og fra så mange orner som muligt fra de stier, blev der udtaget tonsiller ved slagtning. Fra de ældre orner på ornestationen var der udtaget blodprøver fra samtlige orner. Der blev udtaget tonsiller ved slagtning af en del af ornerne. 

Alle spytprøver, blodprøver og tonsiller blev undersøgt for PRRS-virus. Blodprøver fra ældre orner blev ligeledes undersøgt for antistoffer mod PRRS-virus. 
På trods af, at få unge orner var PRRS-virus positive i spyt- og blodprøver, kunne der påvises PRRS-virus i tonsillerne i 23 ud af 23 orner 14-18 uger efter vaccination. Blodprøver fra ældre orner på en PRRS-seropositiv ornestation med salgsstop viste, at 20 % af 287 orner ikke havde målbare PRRS-antistoffer i blodet. Ud af 63 slagtede ældre orner havde tre PRRS-virus positive tonsiller på trods af, at de var PRRS-virus negative i blod.

Ved at sammenholde data fra sekventering af PRRS-virus med de epidemiologiske data og kendskab til forløbet i de to besætninger er det mest sandsynligt, at PRRS-virus fra Bøgildgårdornerne var PRRS-vaccinevirus og PRRS-virus fra ornestationen var et ”Porcilis PRRSV-lignende” feltvirus, der var blevet introduceret i ornestationen udefra.


Institution: SEGES Svineproduktion, Københavns Universitet

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Lise Kirstine Kvisgaard, Lotte Skade, Lars Erik Larsen

Udgivet: 27. april 2021

Dyregruppe: Orner, Svin

Fagområde: Veterinært