22. december 2021

Meddelelse Nr. 1240

Foderstrategien til pattegrise påvirker tilvæksten mere end fravænningsalderen

Anvendelse af vådfodring frem for tørfodring til pattegrise i farestalden fra dag 9 efter faring havde større effekt på grisenes tilvækst frem til en alder på 9 uger end om grisene blev fravænnet ved fire eller fem ugers alder.

Afprøvningen viste, at grise, der fik vådfoder som supplerende foder i farestien (fra dag 9 efter faring til fravænning), havde højere daglig tilvækst fra dag 3 og frem til 9 ugers alderen end grise, der fik tørfoder i farestien. Det medførte, at slutvægten ved 9 uger var ca. 1 kg højere for grise fodret med vådfoder end for grise fodret med tørfoder i farestalden. Grise, der var 5 uger gamle ved fravænning, havde højere tilvækst frem til 9 uger og vejede 0,5 kg mere end grise, der var 4 uger gamle ved fravænning.

Afprøvningen var designet til på samme tid at undersøge effekt af fravænningsalder og foderstrategi til pattegrise i diegivningsperioden. I et sohold med minivådfoderanlæg blev pattegrisene fodret enten med vådfoder eller tørfoder fra dag 9 efter faring og derudover blev pattegrisene fravænnet enten ved enten 4 eller 5 uger. Grisene blev sat i forsøg ca. dag 3 efter faring, og tilvækst samt sygdomsbehandlinger blev registreret indtil grisene var 9 uger gamle. Formålet med afprøvningen var at undersøge omfanget af diarrébehandlinger ved de pågældende foderstrategier og ved varierende fravænningsalder. Der blev der ikke registreret nok diarré i løbet af afprøvningsperioden til at kunne konkludere på effekt af hverken fodringsstrategi eller fravænningsalder.


Institution: SEGES Gris, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Marie Louise Pedersen, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 22. december 2021

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Ernæring