23. december 2021

Meddelelse Nr. 1241

Ad libitum-fodring i rørfoder-automater gav bedre produktionsværdi end restriktiv fodring

En afprøvning af ad libitum-fodring i rørfoderautomater og to forskellige strategier for restriktiv fodring viste, at ad libitum-fodrede grise opnåede højeste produktionsværdi pr. stiplads. Høj foderoptagelse gav stadig lavere kødprocent og ringere foderforbrug end restriktiv fodring , men ændringen er betydeligt mindre end tidligere set.

Afprøvningen viste, at både anvendelse af foderanlægget KONUS, en simpel opsætning af vandkopper ved ædepladserne, samt at lukke for vandet i foderautomaterne ved 60 kg levendevægt alle er anvendelige metoder til at styre foderoptagelsen.

Afprøvningen viste også, at der stadig er en sammenhæng mellem foderoptagelse, kødprocent og foderudnyttelse hos både galte og sogrise. Effekten er tydeligvis mindre end i tidligere afprøvninger og det er årsagen, til at ad libitum-gruppen opnåede en højere produktionsværdi end de to grupper med restriktiv fodring med det nuværende bytteforhold. Dette var overraskende og modsat resultater fra tidligere lignende forsøg. Der blev ikke registreret negative konsekvenser af at fodre restriktivt.

Afprøvningen blev gennemført under Den rullende Afprøvning og indeholdt tre grupper. I kontrolgruppen blev grisene fodret ad libitum med tørfoder i rørfoderautomater med vandnippel over foderkarret. I de to restriktive grupper blev der i den ene gruppe anvendt et KONUS-foderanlæg til dette formål, mens begrænsningen i foderoptagelsen i den tredje gruppe blev opnået ved at lukke for vandet i rørfoderautomaterne ved 60 kg. Der indgik omkring 2.000 grise i hver af de tre grupper.


Institution: SEGES Gris, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Emmy Rønving

Udgivet: 23. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring