31. december 2021

Meddelelse Nr. 1242

Ingen effekt af fodringsprincip på forekomst af halebid hos slagtegrise

I en slagtegrisestald med grise med intakte haler opstod halebidsudbrud i 52 % af stierne, hvor grisene blev fodret efter ædelyst med tørfoder i rørfodringsautomater og i 57 % af stierne, hvor grisene blev fodret med vådfoder i langkrybbe. Forskellen var ikke statistisk sikker.

En afprøvning har vist, at fodringsprincippet ikke havde betydning for andelen af stier, hvor grisene fik halebidsudbrud. Halebidsudbrud blandt grisene opstod i 52 % af stierne med tørfodring og 57 % af stierne med vådfodring. Forskellen var ikke statistisk sikker. Der var heller ikke forskel på, hvor hurtigt der opstod halebid blandt grisene i stier med de to fodringsprincipper. I stierne med tørfodring opstod det første halebidsudbrud efter gennemsnitligt 34 dage, og i stierne med vådfodring opstod første halebidsudbrud efter, at der i gennemsnit var gået 32 dage. Medianværdien var 29 dage uanset fodringsprincip.

Halebiddene udviklede sig tilsyneladende lidt anderledes i vådfoderstierne end i tørfoderstierne, idet det så ud til at være vanskeligere at standse halebiddene i vådfoderstierne. Der var flere alvorlige halebid ugen efter et halebidsudbrud i vådfoderstier end i tørfoderstier.

Ved slutscoringen var forholdene mellem grupperne stort set uændret, og der var stadig en lidt større andel af de alvorligere halebid (moderate og svære) i vådfoderstierne end i tørfoderstierne.

Det er ikke opgjort, om forskellen mellem grupperne med hensyn til alvorlige halebid ugen efter halebidsudbrud og ved slutscoringen var statistisk sikker.

I tørfoderstierne fik 44 % af grisene registreret en haleskade mindst én gang i slagtegriseperioden, mens det i vådfoderstierne gjaldt for 53 % af grisene.

Afprøvningen blev gennemført i en slagtegrisestald, hvor hver anden dobbeltsti i to sektioner blev ændret fra vådfodring i langkrybbe til tørfodring efter ædelyst. Foderet blev i disse stier tildelt via en Domino Starfeeder S-flex. Der blev indsat 17 grise pr. sti i tørfoderstierne og 16 grise pr. sti i vådfoderstierne. Dermed blev nettoarealet pr. gris det samme i begge grupper. Grisene fik tildelt halm fra en halmhæk i både vådfoderstier og tørfoderstier

Alle afprøvningsgrise havde intakte haler ved indsættelsen ved 20-25 kg i slagtegrisestalden. Grise, som havde mistet noget af halen, som følge af halebid i smågrisestalden, kunne ikke indgå i afprøvningen.


Institution: SEGES Gris, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Torben Jensen, Helle Mølgaard Sommer

Udgivet: 31. december 2021

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Management, Sundhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.