3. juli 2018

Rapport Nr. 57

Danske modeller for integreret svineproduktion

Denne rapport beskriver fire forretningsmodeller, der dækker spekteret fra forpligtende samarbejdsmodeller mellem to eller flere svineproducenter til styring og kontrol af hele værdikæden, den såkaldte integratormodel. Indenfor den enkelte forretningsmodel er der mulighed for forskellige samarbejdsmodeller og kontraktmæssige bindinger. Der er beskrevet en organisations case til hver forretningsmodel for at give eksempler på, hvordan modellen kunne danne grundlag for en egentlig forretningsplan.

Svinesektorens vækstpanel udkom i juni 2016 med en rapport, hvor de anbefalede, at danske svineslagterier (DSS) og SEGES Svineproduktion (LFS) udviklede et nyt koncept for integreret svineproduktion i værdikæden, hvor svineproducenten indgår en partnerskabskontrakt med slagteriet om den daglige styring, rådgivning, råvareindkøb og produktion.

Sektorbestyrelserne for LFS og DSS nedsatte et udvalg, der fik til opgave at udarbejde et katalog, der skulle omhandle en beskrivelse af forskellige former for integreret-/kontraktproduktion mellem værdikædens aktører, svineproducenter, foderstofleverandører, slagterier og investorer. Modellerne skulle gennem forskellige cases beskrive fordele og ulemper samt det økonomiske potentiale ved integreret svineproduktion samt kontraktproduktion.

Kataloget er rapporten "Danske modeller for integreret svineproduktion", som du downloade.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 3. juli 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer, Produktionsøkonomi