Opdateret 3. marts 2020

Brancheregler for DanBred KS-stationer

Dette brancheregelsæt er et supplement til gældende dansk og europæisk lovgivning og følges af DanBred KS-stationer i Danmark. Regelsættet for DanBred KS-stationer er en del af aftale om ”Aftale om DanBred KS-Station”, og fastsat af LFS efter indstilling fra KSS-udvalget. Formålet med regelsættet er at sikre kunderne ensartede sæddoser af den bedst mulige kvalitet.

Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Gunner Sørensen

Dyregruppe: Orner

Fagområde: Reproduktion