29. december 2017

Rapport Nr. 54

Studietur for rådgivere til Spanien 2017

Studieturen for konsulenter, landbrugsskolelærere og dyrlæger fra d. 29. oktober til 3. november 2017 gik til Catalonien i Spanien. Indtryk og billeder er samlet i denne rapport.

Spanien er med 46 mio. indbyggere det andet største land i Vesteuropa. Landet er inddelt i 17 regioner, 52 provinser og 9.000 kommuner. 

Spanien er Danmarks 12. største eksportmarked, hvoraf 21 % udgøres af fødevarer (2014). 

Catalonien er en region i Spaniens nordøstlige hjørne og udgør 8 % (32.080 km2) af Spaniens areal. I Catalonien produceres en stor andel af Spaniens svineproduktion. 64 % af alt kød produceret i Spanien er svin og 74 % i Catalonien. Catalonien har hovedparten af Spaniens svineproduktion, idet 50 % af grisene slagtes her. Der slagtes årligt 20 mio. svin i Catalonien. Der eksporteres årligt 2 mio. ton svinekød, og 20 % af eksporten går til et voksende marked i Kina. Priserne på svinekød er faldet de senere år i Spanien fra 1,38 EUR/kg i 2013 til under 1,20 EUR i 2015-2017.

I Spanien/Catalonien er cirka 63 % af produktionen indrettet på en måde, hvor en Integrator ejer foderproduktionen, slagteriet og grisene samt endvidere står for at levere dyrlæge, medicin, rådgivning og transport af grise. Landmanden ejer jorden og bygningerne, og skal levere vand og strøm, samt aftage gyllen. Som betaling for at passe grisene får landmanden en betaling på 12 EUR pr. fravænnet gris, 3 EUR fra 6-20 kg og 12 EUR for et slagtesvin fra 20-110 kg. Endvidere er 20 % af bedrifterne familielandbrug, og de sidste 17 % er medlem af et kooperativ svarende til et andelsselskab.

På ét site må der højest være 3.500 søer eller 7.200 slagtesvinepladser. Det normale er mellem 200 og 2.500 søer. Byggeomkostningerne er 1.500 EUR pr. so-plads og 200 EUR pr. stiplads til slagtesvin. Arbejdslønnen er normalt 11,6 EUR/time plus 25% i bonus. Emission af ammoniak og lugt fra staldene bliver der ikke reguleret på i Spanien. Der praktiseres stadig tilsætning af antibiotika i startfoderet til smågrise, men man er ved at forberede sig på fremtiden, som byder på krav om fodring uden tilsætning af antibiotika. Der er i Spanien lovkrav om, at alle svinefarme skal være omgivet af fysisk hegn og net i alle luftkanaler for at undgå indtrængen af udefrakommende dyr (fx vildsvin og fugle), der kan medbringe smitte.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Anders Leegaard Riis, Flemming Thorup

Udgivet: 29. december 2017

Dyregruppe: Slagtesvin, Søer, Smågrise

Fagområde: Avl og genetik, Klima og miljø, Stalde og Miljø, Sundhed, Rådgivningsaktivitet, Produktionsøkonomi