31. december 2017

Rapport Nr. 56

Etablering af hjemmeblandingsanlæg

Et idékatalog med inspiration til hvilke funktionskrav og spørgsmål, som bør stilles ved planlægning af hjemmeblanderi, herunder logistik, indretning samt de enkelte procestrin fra kornlager til færdigvaresilo. Markedsoversigter findes i Appendiks.

”Det kunne være rart, hvis man før investering kunne have slået op i en bruttoliste”, sagde en etableret hjemmeblander, ”så ville man være mere bevidst om, hvad man har valgt og fravalgt”.

Formålet med dette Idékatalog til hjemmeblanderi er at få taget bevidste beslutninger om placering, logistik og funktionalitet allerede i planlægningsfasen og derved i videst muligt omfang at undgå fejlinvesteringer. Idékataloget omhandler logistik, indretning samt de enkelte trin fra kornlager til færdigvaresilo.

De enkelte afsnit beskriver krav til funktion og kapacitet, men også emner, som vedrører selve driften - såsom hygiejne, rengøringsvenlighed, sikkerhed, vedligehold og muligheder for prøveudtagning. Hvert afsnit afsluttes med en tjekliste med de vigtigste spørgsmål, som man bør have fokus på i forbindelse med planlægningen. Endelig har branchen bidraget til markedsoversigter, som kan hjælpe med at give et overblik og yderligere inspiration i planlægningsfasen. 

Tak til afdelingsleder Kurt Henriksen, SKIOLD A/S og salgschef Thomas Særkjær, Big Dutchman for velvillig sparring og for at stille billeder og skitser til rådighed. Tak til arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, Anlæg & Miljø, SEGES, for indspil vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Tak til branchen for velvilligt at have bidraget til markedsoversigterne.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Else Vils, Kenneth Poulsen

Udgivet: 31. december 2017

Fagområde: Ernæring