Notat Nr. 1119

Frilandsgris - vejledende tillæg til smågriseprisen


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Dyregruppe: Smågrise