13. januar 2015 | Opdateret/Gennemlæst 3. november 2020

Notat Nr. 1502

Produktoversigt; beskæftigelses- og rodematerialer til søer og grise

Der findes et bredt udvalg af beskæftigelses- og rodematerialer til svin (søer, gylte, orner, slagtesvin, smågrise og pattegrise). I notatet er angivet eksempler på forskellige typer af produkter.

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. 

På det danske marked findes der et bredt udvalg af forskellige typer af beskæftigelses- og rodematerialer til svin, der kan opfylde kravet til et beskæftigelses- og rodemateriale. I dette notat er vist en produktoversigt over en række forskellige produkter med det formål at give inspiration til valg af produkter, der kan opfylde kravene til et beskæftigelsesmateriale, et rodemateriale eller kombinationen beskæftigelses- og rodemateriale.  

I 2013 udsendte Fødevarestyrelsen en revideret udgave af Vejledningen om beskæftigelses- og rodematerialer. Det fremgår af vejledningen, at Fødevarestyrelsen bl.a. ønsker at tydeligøre og præcisere tolkningen af lovgivningen vedrørende beskæftigelses- og rodematerialer, og at der er en række specifikke krav, der skal opfyldes, for at et produkt kan betragtes som et beskæftigelses- og rodemateriale. Det beror dog altid på en vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt der er tilstrækkeligt materiale til rådighed eller om produktet opfylder kravet til et beskæftigelsesmateriale, rodemateriale eller kombinationen beskæftigelses- og rodemateriale. Derfor er kravene fra Fødevarestyrelsen til materialer, afstande, udformning mm. også angivet ved ”bør” og ikke som ”skal”, og i sidste ende kan en endelig afgørelse kun fastlægges ved domstolene.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Helle Pelant Lahrmann , Nadia Jakobsen

Udgivet: 13. januar 2015

Dyregruppe: Gylte, Orner, Pattegrise, Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer