12. juni 2015

Notat Nr. 1519

Økonomiske konsekvensberegninger 2015

De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget pr. enhed.

2015 er et år med lave dækningsbidrag, hvorfor omkostningsfokus bør have lidt højere prioritet end høj produktivitet. Metoden til at værdifastsætte en spildfoderdag er ændret, og dette resulterer i en højere økonomisk værdi.

Af større ændringer fra 2014 til 2015 kan nævnes, at der er sket en ændring i kødprocentafregningen hos DC. Dette gør, at specielt besætninger med en kødprocent under 60, bør have ekstra stor fokus på at hæve kødprocenten, også selv om det sker på bekostning af produktivitets tilbagegang på andre egenskaber.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 12. juni 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Management, Produktionsøkonomi