10. februar 2016

Notat Nr. 1605

Sorteringsvægt til slagtesvin

Test af vægt til udvejning af slagtesvin viser, at vægten ikke er relevant at anvende i bestående stalde. Hvis den skal anvendes i nye stalde, skal vægten indtænkes allerede fra planlægningsfasen, så logistikken til og fra vægten er en del af staldindretningen.

VSP har testet en australsk vægt til sortering af får med det formål at undersøge, om den kunne anvendes til udvejning af slagtesvin.

For at vægten kan bruges i en almindelig slagtesvineproduktion, skal slagteklare grise enten kunne sorteres direkte til et udleveringsrum, eller vægten skal kunne opmærke grisene, så de senere kan tages ud af stierne i forbindelse med udlevering.

Undersøgelsen viser, at:

  • vægten vejer meget præcist og fuldt ud lige så godt som andre elektroniske vægte
  • vægten har en læser, således at øremærkede grise (lavfrekvente) automatisk fik deres nummer registreret sammen med vægten
  • vægten kunne udsortere grisene i 2 vægtgrupper
  • vægten ikke kan opmærke grisene med farver og dermed er afhængig af, at der er sorteringsfolde til grisene. Det medfører, at vægten er problematisk at installere i et bestående anlæg, og i givet fald kræver det omfattende ombygningerne.

På baggrund af resultaterne vurderer VSP, at vægten ikke er relevant at anvende i bestående stalde. Hvis den skal anvendes i nye stalde, skal vægten indtænkes allerede fra planlægningsfasen, så logistikken til og fra vægten er en del af staldindretningen.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 10. februar 2016

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Produktionsstyring