13. juli 2016

Notat Nr. 1614

Temperaturmåling - dansk svineproduktion - juli 2016

Fornyet optimisme om dansk svineproduktion.

Efter en årrække med faldende rentabilitet i svineproduktionen forventes 2015 at blive et vendepunkt.  

De seneste prisprognoser for svinekød er nogenlunde uændrede siden seneste rentabilitetsnotat i januar 2016, men udsigten til lavere omkostninger forbedrer rentabilitetsberegningerne for 2016 og 2017. Det ser således ud til, at alle produktionsgrene forventes at kunne beregne positiv rentabilitet i 2017.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 13. juli 2016

Dyregruppe: Sohold, Slagtesvin, Integreret produktion

Fagområde: Produktionsøkonomi