2. september 2016

Notat Nr. 1617

Økonomiske konsekvensberegninger august 2016

Dette notat viser økonomiske gevinster/tab ved produktivitetsændringer for mange vigtige måleparametre udregnet i DB/enhed og ved forskellige noteringer. Den vejledende priskorrektion for overvægt galtgrise ved køb er også beregnet.

Dette notat viser konsekvenser af afvigende produktivitet i forhold til den beregnede smågrisenoterings forudsatte produktivitet.  Værdien af mange produktivitetsændringer er noteringsafhængig, og derfor er der regnet med 9,75 kr./kg slagtekrop i notering +/- 1 kr./kg i 0,5 kr./kg intervaller. So-, smågrise- og slagtesvinefoder er sat til henholdsvis 1,56 kr./FEso og 2,09 og 1,53 kr./FEsv i beregningerne.

Der er lavet følsomhedsberegninger på, hvor meget DB pr. enhed kan rykkes, hvis effektiviteten forbedres på bedriften med anvendte pris og produktivitetsniveau. Udover dette er der for produktivitetstallene vist, hvad noteringsændringer betyder for nøgletallets værdifastsætning.

Notatet er suppleret med en række vejledende værdifastsætninger, som tit drøftes i svineproduktion.

Vejledende værdifastsætning af 1 kr./kg i ”løbende forudbetalt efterbetaling” har en værdi på 3,7 kr./slagtesvin. Der er en vejledende priskorrektion på -16,6 kr. /smågris i prisafslag ved køb af 100 pct. galtgrise.

Historiske udviklinger har betydning for værdifastsætning af egenskaber. Forskellen i kødprocent mellem sogrise og galtgrise i perioden 2004-2015 er vokset fra den laveste målte forskel på 1,25 i 2012 til 1,57 procentpoint i 2015.  Der forventes en kødprocent forskel på ca. 1,80 i 2016 mellem so- og galtgrise. Forskelle over årene skyldes hovedsageligt ændringer i klassificeringsudstyr på slagterier.  Ændringer i avl, fodring og besætningsmanagement har næppe haft den store betydning for den observerede udvikling. Der henvises til appendiks for en kort redegørelse. Den gennemsnitlige kødprocent har stort set været uændret/stigende i perioden 2004-2015.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 2. september 2016

Dyregruppe: Galte, Sogrise, Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Driftsøkonomi