24. november 2016

Notat Nr. 1628

Hanlig frugtbarhed i Duroc - en del af avlsmålet

I oktober 2015 blev hanlig frugtbarhed en del af avlsmålet i Duroc i form af en genetisk orneeffekt på kuldstørrelse. Den økonomiske værdi er 17,6 DKK/gris, og arveligheden er 3,4 %, hvorved den bidrager økonomisk med 22 % af den samlede avlsfremgang.

I oktober 2015 blev avlsmålet for Duroc udvidet til at omfatte den hanlige frugtbarhed i form af KS-ornens genetiske effekt på kuldstørrelse for at øge kuldstørrelsen i produktionen.

Den økonomiske værdi af KS-ornens effekt på kuldstørrelse er 17,6 DKK/gris, og med en forventet årlig avlsfremgang på 0,16 grise vægter den med 22 % i den forventede avlsfremgang i det totale avlsmål.

De genetiske parametre er beregnet på baggrund af registreringer på renracede kuld i Duroc-avlsbesætningerne fra 2011-2014. Den genetiske ornevarians var på 0,3, og arveligheden for KS-ornen var 3,4 %. Evnen til at forudsige et dyrs genetiske potentiale for hanlig frugtbarhed, inden den har fået registreringer, var på 0,027. Derfor giver det mening at medtage avlsværdien i totalindekset således, at der er et bedre udgangspunkt for udvælgelsen af avlsdyr. Bias var på 0,9, hvilket betyder, at avlsværdien – inden dyret har fået registreringer – generelt overvurderer dyrets genetiske potentiale for hanlig frugtbarhed en smule i forhold til, efter den har fået registreringer.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Birgitte Ask

Udgivet: 24. november 2016

Dyregruppe: Søer, Slagtesvin

Fagområde: Avl og genetik