29. november 2016

Notat Nr. 1630

Strukturudvikling i dansk svineproduktion 2016

Primo 2016 var der cirka 3.380 svinebedrifter i Danmark, det er et fald på 6,7 % i forhold til året før. Prognosen for 2025 lyder på cirka 1.670 svinebedrifter. Fortsat tendens til større specialiseringsgrad.

Udviklingen mod færre og større bedrifter i Danmark fortsætter, så der primo 2016 var cirka 3.380 svinebedrifter mod cirka 3.640 svinebedrifter året før. I procent forsvandt der 6,7 % svinebedrifter i 2015 mod 5,7 % året før.  

En integreret bedrift havde i gennemsnit cirka 510 årssøer, mens de specialiserede bedrifter havde cirka 755 årssøer. De specialiserede sobedrifter har øget deres størrelser med hensyn til søer mere i 2015 end de integrerede sobedrifter. I 2003, havde de specialiserede sobedrifter cirka dobbelt så mange årssøer som de integrerede bedrifter. Primo 2016 havde de specialiserede sobedrifter kun 47 % flere søer end de integrerede bedrifter. I nominelle tal har de specialiserede sobedrifter cirka 250 flere årssøer end de integrerede set over perioden 2002-2015. 

I 2015 øgede de integrerede besætninger deres markedsandel af slagtninger. En tendens, som forventes at fortsætte de næste par år. I 2015 leverede de integrerede besætninger 36,7 % af alle landets slagtninger mod 35,2 % i 2014. I gennemsnit har de integrerede cirka 42,1 % full-line produktion af slagtesvin, hvor der med 100 % full-line produktion menes, at de færdigproducerer alle deres smågrise som slagtesvin. De integrerede bedrifter sælger altså cirka 58 % af deres smågrise i stedet for at fede dem op selv. 

De specialiserede slagtesvinebedrifter havde en markedsandel af slagtninger i 2015 på cirka 60,7 % af alle landets totalslagtninger mod 62,3 % året før. 

De specialiserede sobedrifter øger deres andel af landets søer med 1,2 procentpoint til 47,7 % i 2015.  

I 2015 var der en lille stigning i lokaliteter med grise. Årsagen til dette skyldes alene en fremgang lokaliteterne med meget få grise på stald, dvs. en form for hobby svinebrug. Stigningen ses derfor ikke i bedriftsopgørelserne, fordi kun svinebedrifter med en vist størrelse medtages i analysen.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 29. november 2016

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi