15. december 2016

Notat Nr. 1631

Grundlag for beregning af tillæg for frilandssmågrise - december 2016

Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter Frilandskonceptet, og er gældende fra uge 51, 2016.

I forhold til seneste grundlag i Notat nr. 1624/2016 er eneste ændring, at resttillæg for Frilandsgrise falder fra 0,40 kr./kg til 0,10 kr./kg. Ændringen vil gælde frem til uge 51, 2017. Frilandsgrisetabellen bagerst i notatet er derfor opdateret. 

Den beregnede Smågrisenotering for Frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtesvineproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtesvin og søer baseret på Friland A/S' noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kg’s smågris, en 30 kg’s smågris og et slagtesvin fra 30 kg til slagtning, for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for traditionel svineproduktion, beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S. 

Kontrakter, der indgås mellem køber og sælger, bør omfatte, hvilken eller hvilke noteringer samt hvilket grundlag et kvalitetstillæg eller fradrag til basisnoteringen, smågriseprisen skal beregnes ud fra. Ligeledes skal parterne selv forholde sig til prisen på ukurante grise som fx halvorner, grise med brok samt grise, der i størrelse afviger fra det aftalte. Det bør ligeledes være aftalt, hvordan køber og sælger skal forholde sig i tilfælde af tab som følge af Salmonella i so- og/eller slagtesvinebesætningen. 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Groes Christiansen

Udgivet: 15. december 2016

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi, Driftsøkonomi