2. januar 2017

Notat Nr. 1701

Tillæg til smågriseprisen ved produktion af grise opdrættet uden antibiotika (OUA)

Med et OUA-tillæg på 1,50 pr. kg er tillægget pr. 30 kg’s smågris beregnet til 89 kr. Kommer der nye oplysninger om omkostningerne ved at producere OUA-grise eller tillægget pr. kg slagtekrop ændres, bør tillægget pr. 30 kg’s smågris genberegnes.

Ved et tillæg på 1,50 kr. pr. kg for et OUA-slagtesvin bliver tillægget pr. smågris følgende:

7 kg’s smågris = 45 kr.

30 kg’s smågris = 89 kr.

Godkendt OUA-slagtesvin á 85 kg slagtevægt = 127 kr. 

Tillæggene er kun gældende ved nedenstående forudsætninger. Hvis omkostningerne eller den procentvise andel af grisene, der opnår tillæg, ændres, eller hvis tillægget pr. OUA-slagtesvin ændres, så bør tillægget pr. OUA-smågris genberegnes.  


Institution: SEGES

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 2. januar 2017

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi