11. januar 2017

Notat Nr. 1702

Analyse af det polske smågrisemarked

Eksporten af smågrise til Polen forventes at nå sit højeste niveau i 2019. Herefter vil eksporten formentlig stabilisere sig. Efter 2017 forventes der stigende konkurrence på smågriseeksportmarkeder-ne, som skyldes produktivitetsstigninger i soholdet.

Polen er et meget vigtigt eksportland for danske smågrise. Det er derfor afgørende at følge udviklingen, således at danske smågriseproducenter kan tilpasse sig eventuelle nye udfordringer på dette marked.  

Polens smågriseproduktion er præget af nogle få store svineproducenter og et meget stort antal meget små (1-10 søer) svineproducenter. Blandt disse små svineproducenter er der godt 10 %, der årligt stopper deres produktion. Det er baggrunden for et meget stort fald i soantallet i Polen og dermed et stort behov for import af smågrise. Importen af smågrise er finansieret gennem udvikling af forskellige forretningsmodeller tilpasset de enkelte slagtesvineproducenters behov. Der er produktionsselskaber, der opererer på samme måde som en integrator, men deres produktion af slagtesvin er baseret på importerede smågrise i modsætning til en integrator, der typisk producerer egne smågrise. Der er også forretningsmodeller, hvor svineproducenten ejer grisene, men får finansiering og rådgivning sammen med grisene, mod at importøren har retten til at omsætte slagtesvinene. Og der er mere traditionel import, hvor en slagtesvineproducent får leveret smågrise og uafhængigt kan afsætte slagtesvinene. Driverne bag forretningsmodellerne er slagterier, foderstoffirmaer og importører. Forretningsmodellerne gør det forholdsvis nemt at etablere slagtesvineproduktion i Polen, da svineproducenten blot skal lægge stald og arbejdskraft til. De dygtige svineproducenter får bonusordninger og kan dermed tjene mere end gennemsnittet. Hvis svineproducenten ikke er dygtig nok til at overholde minimumskravene, bliver kontrakten opsagt. Polen har iværksat en moderniseringsstøtteordning, der løber frem til 2020. Der er tilskud til godt 100.000 nye sopladser. Det forventes, at støtteordningerne medfører, at faldet i soantallet stopper omkring 2020. I Polen har der i mange år været en kraftig modstand mod, at der blev etableret store bedrifter. Hvis denne holdning ikke ændres, er det nok tvivlsomt, om faldet i soantallet vil stoppe. 

Den største umiddelbare risiko for polsk svineproduktion er, at Afrikansk Svinepest (ASF) breder sig. Der er oprettet transportzoner, hvor grisene skal tjekkes inden transport. Der er nedskydning så bestanden af vildsvin bliver mindre, og der er planer om at lukke alle små bedrifter, som ikke har en tilstrækkelig smittebeskyttelse i de tre regioner, der ligger tæt på Hviderusland og Ukraine.


Institution: SEGES

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 11. januar 2017

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Produktionsøkonomi