16. februar 2017

Notat Nr. 1707

Forbedret økonomi og dyrevelfærd i svineproduktionen ved øget overlevelse af pattegrise og smågrise

Der var god effekt af at sætte fokus på øget overlevelse af pattegrisene. Besætninger, der deltog i en staldskole, fik 0,4 grise per faring flere frem til salg. Besætninger der gennemgik et intensivt rådgivningsforløb fik 0,3 flere solgte grise.

Ofte kommer ”best practice” ikke ud til alle på staldgangen. Selvom personalet vil det bedste for grisen og er uhyre motiverede for at lære, så viser erfaringerne, at det kniber med at udføre den ekstra indsats, der skal ydes, når viden skal implementeres i de daglige rutiner. I dette projekt blev implementeringen understøttet ved at indgå i et staldskoleforløb eller i et intensivt rådgivningsforløb. På staldskolerne blev viden implementeret via en fælles ligeværdig læring. I de intensive rådgivningsforløb blev implementering af viden baseret på et ekspertsystem. 70 besætninger har enten deltaget i en staldskole eller i et intensivt rådgivningsforløb. Den største effekt er samlet set kommet i de besætninger, der har deltaget i en staldskole. Disse besætninger har fået 0,4 grise flere frem til salg fra et niveau på 13,7 solgte grise pr. faring. Besætningerne der har gennemgået et intensivt rådgivningsforløb har øget antallet af solgte grise pr. faring med 0,3 solgte grise fra et udgangspunkt på 13 solgte grise pr. faring.

Målt ud fra tilbagemeldinger fra staldskolerne kan forklaringen til den store stigning i antallet af solgte grise pr. faring være den gode energi og konkrete viden, som deltagerne har bragt med hjem fra møderne. De første tilbagemeldinger fra de intensive rådgivningsbesøg indikerer, at de hyppige besøg hurtigere opbygger en fortrolighed og en tillid mellem rådgiver og ansatte/ejer. Effekten ved at sætte fokus på øget overlevelse af pattegrisene har på den korte bane givet en god effekt.


Institution: SEGES

Forfatter: Dorthe Poulsgård Frandsen

Udgivet: 16. februar 2017

Dyregruppe: Smågrise, Pattegrise

Fagområde: Management