15. marts 2017

Notat Nr. 1708

Søerne bliver ikke stressede af at være ammesøer

Ammesøer og mellemsøer har samme niveau af kortisol, puls og mælkenedlægningsfrekvens som normale søer, der fravænner egne grise.

I et forsøg udført af Københavns Universitet i én besætning blev det undersøgt, om ammesøer var mere stressede og dermed havde højere spyt-kortisol, puls og en lavere mælkenedlægningsfrekvens end normale søer.

Forsøget viste, at spyt-kortisol faldt hen over laktationsperioden for alle søerne (kontrolsøer, ammesøer og mellemsøer). Pulsen steg over de første tre uger, hvilket biologisk kan forklares med, at søerne øger deres mælkeproduktion. Dette var ens for alle tre grupper.

Mælkenedlægningsfrekvens forblev stort set det samme for alle tre grupper over tid og var på cirka 1,5 mælkenedlægninger i timen.


Institution: SEGES

Forfatter: Gunner Sørensen, Vivi Aarestrup Moustsen

Udgivet: 15. marts 2017

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion, Sundhed