7. februar 2018

Notat Nr. 1802

Temperaturmåling - dansk svineproduktion - januar 2018

Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019.

I 2017 havde svineproducenterne et godt bytteforhold med en gennemsnitlig afregningspris på 11,39 kr. og en gennemsnitlig slagtesvinefoderpris på 1,50 kr. På den baggrund blev dækningsbidraget 390 kr. og resultatet på bundlinjen 125 kr. pr. slagtesvin for en integreret producent. Det er mere end 10 år siden, at svineproducenterne har haft en så høj indtjening. Udsigterne for 2018 er væsentlig dårligere. 

Prisudviklingen vendte i 2. halvår af 2017 og det forventes at forsætte i 2018. Dækningsbidraget forventes at falde til 262 kr. pr slagtesvin, og resultatet på bundlinjen forventes at blive minus 6 kr. pr. slagtesvin for en gennemsnitlig integreret svineproducent. 

Trods fortsat lave foderomkostninger og renter bliver rentabiliteten i svineproduktionen presset i 2018 og 2019. Det er særligt smågriseproducenterne, som har haft glæde af de gode priser, der vil mærke forværret rentabilitet. Men også slagtesvineproducenternes rentabilitet bliver presset yderligere.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nikolaj Kleis Nielsen

Udgivet: 7. februar 2018

Dyregruppe: Sohold, Slagtesvin, Integreret produktion

Fagområde: Produktionsøkonomi