13. februar 2018

Notat Nr. 1803

Tillæg til smågriseprisen ved produktion af grise opdrættet uden antibiotika

1. juni 2018 ændrer Danish Crown OUA-tillægget (opdræt uden antibiotika) fra 1,50 kr. til 1,20 pr. kg. Tillægget pr. 30 kg’s OUA-smågris er beregnet til 72 kr. ved 1,20 kr. Kommer der nye oplysninger om omkostningerne ved at producere OUA-smågrise eller tillægget pr. kg slagtekrop ændres, ændres tillægget pr. 30 kg’s smågris.

1. juni 2018 ændres OUA-tillægget fra 1,50 kr. til 1,20 pr. kg. Tillægget pr. 30 kg’s smågris er beregnet til 72 kr. mod 89 kr. ved 1,50 kr. Det anbefales, at sælger/køber ændrer tillægget tre måneder, før det nye tillæg træder i kraft ved salg af 30 kg’s grise. 

Hvis grisene sælges ved en mindre vægt, bør tillægget til smågrisene træde i kraft endnu tidligere. 

Tillægget er kun gældende ved nedenstående forudsætninger. Hvis omkostningerne eller den procentvise andel af grisene, der opnår tillæg, ændres, eller hvis tillægget pr. OUA-slagtesvin ændres, så bør tillægget pr. OUA-smågris genberegnes.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Finn K. Udesen

Udgivet: 13. februar 2018

Dyregruppe: Alle