18. maj 2018

Notat Nr. 1810

Betydningen af tidspunktet for syretilsætning i vådfoderprøver

I en afprøvning fra SEGES Svineproduktion kunne der ikke påvises statistisk forskel på indhold af lysin, methionin eller treonin i vådfoderprøver - uanset om syrestabiliseringen blev tilsat straks efter prøveudtagelsen eller med 30 minutters forsinkelse.

SEGES Svineproduktion har undersøgt, om der vil ske et væsentligt tab af frie aminosyrer ved tilsætning af syrestabilisering 30 minutter efter prøveudtagning i forhold til syretilsætning straks efter prøveudtagelse. Undersøgelsen viste, at der ikke var statistisk sikre forskelle i vådfoderprøvernes indhold af lysin, methionin eller treonin, uanset om syrestabiliseringen blev tilsat vådfoderprøven straks efter prøveudtagelse eller med 30 minutters forsinkelse under de pågældende forhold.

Der er på baggrund af nærværende undersøgelse dermed ikke belæg for at ændre den anbefalede procedure for syretilsætning i vådfoderprøver ved kontrol af aminosyreindhold.

Undersøgelsen blev gennemført i en slagtesvinebesætning, der ved tidligere afprøvninger havde haft svært ved at finde det forventede aminosyreindhold. 32 vådfoderprøver blev indsendt til analyse, hvoraf 16 var stabiliseret med myresyre straks efter prøveudtagelsen, og 16 prøver var syrestabiliseret med 30 minutters forsinkelse.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 18. maj 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring