30. maj 2018

Notat Nr. 1811

Sundhedsovervågning af klimagrise og slagtesvin

Løbende overvågning af smitstoffer kan være et nyttigt supplement og værktøj til den veterinære rådgivning i svinebesætninger. Det viser en undersøgelse, hvor månedlig overvågning af sundheden viste stor forskel i spredningen af luftvejs- og mavetarmsmitstoffer på tværs af aldersgrupper og besætninger.

Månedlige analyser af spytprøver, sokkeprøver og blodprøver kan bidrage til tidlig påvisning af virus og bakterier, der forårsager klinisk og subklinisk sygdom i svinebesætninger. Analyserne kan bidrage til at evaluere effekten af vacciner samt målrette brugen af antibiotika i de enkelte besætninger. Dette konkluderede et veterinært speciale lavet på DTU Veterinærinstituttet (DTU VET) i samarbejde med SEGES Svineproduktion og Ø-Vet A/S.

I løbet af en periode på tre måneder blev månedlige prøver i ti klima- og slagtesvinestalde taget. Spyt-, sokke- og blodprøver blev analyseret på DTU VET ved brug af forskellige metoder til at teste for både virus (PCR) og antistoffer (ELISA). Udover standard qPCR blev en high-throughput real-time PCR platform (Fluidigm, Biomark), som kan teste op til 48 smitstoffer i én arbejdsgang, anvendt.

Der blev vist en sammenhæng mellem stier med observeret hoste og tilstedeværelse af influenza og høje niveauer af Porcin Cytomegalovirus. Derudover var der en sammenhæng mellem høje niveauer af Lawsonia intracellularis og Brachyspira pilosicoli og stier med diarré. Det er dog værd at bemærke, at der i nogle af stierne også blev observeret diarré uden at kunne isolere et smitstof.

I undersøgelsen blev der testet for 19 af de hyppigst forekommende virus og bakterier relateret til luftvejs- og mavetarmsygdomme. 


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Thomas Kjeldsen Kusk, Maja Kobberø, , Charlotte Kristiane Hjulsager, Lola Kathe Tolstrup, Ken Steen Pedersen, Lars Erik Larsen, Charlotte Sonne Kristensen

Udgivet: 30. maj 2018

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Veterinært