21. juni 2018

Notat Nr. 1812

Forekomst af mavesår hos smågrise

I ti smågrisebesætninger, som anvendte indkøbt foder med fin partikelstørrelse, havde ca. 1/3 af de 200 undersøgte grise maveforandringer i form af sår eller ar, hvoraf hovedparten havde små sår.

Resultatet af en pilotundersøgelse af ti smågrisebesætninger, der anvendte indkøbt færdigfoder, viste, at ca. 1/3 af de 200 undersøgte grise havde maveforandringer i form af sår eller ar, hvoraf hovedparten havde små sår (indeks 6). 3,5 % af de inkluderede grise havde svære mavesår (indeks 9-10). 

Der blev fundet store forskelle på forekomst af mavesår imellem de ti besætninger. I denne undersøgelse blev der ikke fundet nogen forskel på forekomst af mavesår mellem sogrise og galtgrise. 

Betydningen af resultaterne vil blive undersøgt i et ph.d.-projekt på Københavns Universitet i samarbejde med SEGES Svineproduktion. 

Resultaterne af denne undersøgelse er ikke repræsentativt for alle danske smågrisebesætninger, da undersøgelsen blev lavet i et begrænset antal besætninger, som anvendte indkøbt færdigfoder med fin partikelstørrelse og derved havde et forventet højt niveau af mavesår hos smågrise.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Nicolai Weber, Svend Haugegaard, Juan Miguel Peralvo Vidal, Jens Peter Nielsen, Anni Øyan Pedersen

Udgivet: 21. juni 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed